Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά μένουν αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης και διαγράφονται αυτόματα εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την ιδιότητα χρήστη σε αυτό τον ιστότοπο.

Τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας ή την επικοινωνία μαζί σας για θέματα που εσείς έχετε ορίσει.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές εφόσον ζητηθούν κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης όπως προβλέπετε από τα 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

Πέρα των παραπάνω λόγων τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν για κανένα διαφημιστικό ή άλλο λόγο σε κανένα οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο εν λόγω ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα cookies αυτά δε δημιουργούν πρόβλημα στις ηλεκτρονικές συσκευές και στα αρχεία των χρηστών