ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει την παραγγελία εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.

Ο παραπάνω όρος ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας δεν αντιστοιχούν σε αυτά που παραγγέλθηκαν.

Σε περίπτωση που τα συνοδευόμενα παραστατικά δεν αντιστοιχούν στα προϊόντα της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η συσκευασία ή τα προϊόντα δεν είναι σε άριστη κατάσταση.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής και αποστολής της νέας παραγγελίας. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα ακολουθήσει τις οδηγίες της εταιρείας.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν ικανοποιούν τον πελάτη και αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε δική του κρίση τότε η εταιρεία δεν αποδέχεται την επιστροφή αυτών.