Στη λειτουργία μιας εγκατάστασης, ο βιομηχανικός φωτισμός υπεισέρχεται ως ζήτημα σε διάφορους προβληματισμούς, όλοι εκ των οποίων έχουν οικονομική διάσταση, άµεση ή έµµεση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χώρο του φωτισμού δε, έχουν ανοίξει ένα νέο πεδίο βελτιστοποίησης, τόσο σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, όσο και σε θέματα ποιότητας φωτισμού των σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βιομηχανικός φωτισμός σχετίζεται µε την παραγωγικότητα. Η βελτίωσή του αποτελεί µία επένδυση που “αποδίδει” και το προσδοκώμενο όφελος όπως θα παρουσιασθεί ακολούθως, είναι σημαντικό τόσο σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη, όσο και έµµεσα, µέσω της αύξησης της απόδοσης των εργαζομένων.

Εντούτοις, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός φωτιστικού συστήματος δεν είναι μονοδιάστατο πρόβλημα. Απαιτεί ανάλυση των αναγκών της εργασίας και σχεδιασμό, πέραν της απλής οικονομοτεχνικής μελέτης.

Στην ATOM ENERGY παρέχουμε εξελιγμένες φωτοτεχνικές μελέτες για τον υπολογισμό των απαιτήσεων φωτισμού ενός βιομηχανικού χώρου ανάλογα πάντα με τη λειτουργία του και τις προδιαγραφές του.

Μπορείτε να διαλέξετε τα φωτιστικά που ταιριάζουν στο χώρο σας και να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό μας για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη πρόταση φωτισμού.


Λαμπτήρες Τύπου Φθορισμού
Καμπάνες Βιομηχανικού Τύπου
Προβολείς LED
Φωτισμός Δρόμου
Φωτιστικά Ράγας
Λαμπτήρες Par