1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Η αντικατάσταση του συμβατικού δικτύου φωτισμού μιας μεγάλης εταιρείας με την τεχνολογία φωτισμού LED αντιστοιχεί στην άμεση μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 93%, καθώς και σε ένα σύνολο σημαντικού κέρδους από την πρώτη στιγμή λειτουργίας.

Η ATOM ENERGY εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

2. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ

• PAY AS YOU SAVE
• E.M.C. (ENERGY MANAGEMENT CONTRACT)
• VENDOR LEASING

2.1. PAY AS YOU SAVE

Η ATOM ENERGY αναλαμβάνει πλήρως τη χρηματοδότηση της επένδυσης στο 100%, αναφορικά με τον εφοδιασμό και την αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικού φωτισμού της εταιρείας σας, με προϊόντα φωτισμού LED. Ο πελάτης δεν έχει έξοδα κεφαλαίου [CAPEX], καθώς η αποπληρωμή της επένδυσης στην τεχνολογία LED καλύπτεται πλήρως από την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η επένδυση ασφαλίζεται σε ασφαλιστικό ίδρυμα πιστώσεων.

2.2. E.M.C. (ENERGY MANAGEMENT CONTRACT)

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την επένδυση με ίδια κεφάλαια. Η αποπληρωμή μπορεί, κατόπιν συμφωνίας, να φτάσει έως και τα επτά χρόνια. Η επένδυση ασφαλίζεται σε ασφαλιστικό ίδρυμα πιστώσεων. Μετά τους 60 μήνες, που έχουμε και την λήξη της εγγύησης, η εταιρεία ενεργοποιεί προσυμφωνημένο συμβόλαιο συντήρησης διάρκειας ίσης με της λήξη του χρόνου επένδυσης.

2.3. VENDOR LEASING

Σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής, η εταιρεία μας, δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής της επένδυσης σε διάστημα άνω του Pay As You Save με μια μορφή Vendor Leasing που φτάνει την αποπληρωμή έως τους 60 μήνες που είναι και το όριο της εγγύησης. Η εταιρεία συμβάλλεται απευθείας με την

τράπεζα. Στην περίπτωση που η τράπεζα ΔΕΝ καλύψει το σύνολο του ποσού, η εταιρεία μας αναλαμβάνει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης της επένδυσης χωρίς αυτό να ξεπερνά το 50% επί του συνόλου. Η επένδυση ασφαλίζεται σε Ασφαλιστικό ίδρυμα πιστώσεων.

3. Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Το πλήρες κόστος εφοδιασμού/εγκατάστασης αποπληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις. Οι δόσεις συνυπολογίζονται βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε. Το πλεονέκτημα του προγράμματός μας είναι ότι διευκολύνει τη μετατροπή της ενέργειας που ξοδεύεται σε πράσινη ενέργεια, χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στον προϋπολογισμό της συνεργαζόμενης εταιρείας.

Ο υπολογισμός της δόσης είναι απλός και άμεσος:

Το ποσό είναι ίσο με το 80% της ενέργειας που εξοικονομήθηκε μέσω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Το υπόλοιπο 20% του ποσού είναι διαθέσιμο στην εταιρεία από την πρώτη ημέρα.

Τα ποσοστά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το μοντέλο επένδυσης.

4. ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Από την πρώτη κιόλας στιγμή λειτουργίας, οι πελάτες μας έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

 •  Μηδενικό κόστος CAPEX για την επένδυση.
 •  Το δίκτυο φωτισμού αναβαθμίζεται άμεσα.
 •  Τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται άμεσα.
 •  Τα έξοδα συντήρησης της εταιρείας μειώνονται σημαντικά, ως αποτέλεσμα της μακροβιότητας των λαμπτήρων LED.
 •  Άμεσο κέρδος 20% από την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την περίοδο αποπληρωμής (Το ποσοστό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το μοντέλο επένδυσης).
 •  Κέρδος 100% από την εξοικονόμηση ενέργειας μετά την αποπληρωμή και για το υπόλοιπο προσδόκιμο ζωής των λαμπτήρων LED.
 •  Τα οφέλη σας σε οικονομία βελτιώνονται μελλοντικά, καθώς θα υπάρξει βέβαιη αύξηση της τιμής kilowatt/ώρα.
 •  Μείωση του εταιρικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα.

5. ΓΙΑΤΙ Η ATOM ENERGY ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η ATOM ENERGY έχει επενδύσει σε κοινοπραξίες με σημαντικές βιομηχανίες σε Ευρώπη και Ασία, που κατέχουν υψηλή τεχνολογία και προϊόντα τεχνογνωσίας και συμμετέχει, τόσο στον τομέα της παραγωγής, όσο και σε αυτόν της Έρευνας και Ανάπτυξης, με τρόπο που όχι απλά καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες σε φωτισμό, αλλά και σχεδιάζει τα μελλοντικά τους βήματα προς την τεχνολογική τους ανάπτυξη. Η ATOM ENERGY είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις για εξειδικευμένες απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών μεγάλων συνεργαζόμενων εταιρικών ομίλων και οργανισμών, όπως επί παραδείγματι λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.α.

Η ATOM ENERGY είναι σε θέση να σας προσφέρει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για το 100% των καλύτερων προϊόντων της αγοράς, στις καλύτερες τιμές και το μεγαλύτερο όφελος της εταιρείας σας.


6. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στις μέρες μας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης αποτελεσματικών λύσεων αύξησης της ενέργειας, αποτελεί το κέντρο πολλών κυβερνητικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.
Η παρούσα παγκόσμια οικονομική ύφεση και η διεθνής ανησυχία για την ενεργειακή εξοικονόμηση, την ενεργειακή κατανάλωση και την υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν προκαλέσει την μεταστροφή τόσο των εταιρειών, όσο και των οικιακών χρηστών προς αυτούς τους στόχους. Στα πλαίσια της τρέχουσας ύφεσης, προκύπτει ο επαναπροσδιορισμός των τεχνολογιών, ο οποίος μαζί με την βελτιστοποίηση των συνθηκών για επιστροφή στην επένδυση και μείωση του κόστους κεφαλαίου, συνδράμουν στην επιθυμητή επίτευξη του αποταμιευτικού στόχου.

Η ATOM ENERGY μέσω της μοναδικής της αγοραστικής προσέγγισης, έχει αναπτύξει ένα αποδοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποστήριξης των πελατών της για την ενεργειακή τους οικονομία. Επιπλέον, έχοντας μια δραστική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, επιθυμεί να συνδράμει στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ για τις εταιρείες. Αυτή η μοναδική προσέγγιση έχει επιπλέον το σημαντικό πλεονέκτημα του να επιτρέπει στις συνεργαζόμενες εταιρείες να επενδύουν περισσότερους εταιρικούς πόρους κεφαλαίου στον επιχειρησιακό τους πυρήνα, βελτιώνοντας έτσι την θέση τους στον ανταγωνισμό κάθε τομέα.


Ιδού ορισμένα σημαντικά επιπλέον γεγονότα και συγκρίσεις που προσδιορίζουν τον υπάρχοντα φωτισμό λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως:

 •  Ο μέσος όρος ζωής των τρεχόντων συστημάτων φωτισμού ανάγεται σε ένα μέγιστο 5000 ωρών, με μια σταδιακή απώλεια φωτεινότητας ανά τα έτη. Μετά τις 3000 ώρες, αυτή η μείωση, συχνά ξεπερνά σε ποσοστό 60% την απώλεια φωτεινότητας συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο.
 •  Μέσω της υπάρχουσας τεχνολογίας λαμπτήρων, το φως διαχέεται σε πολλές κατευθύνσεις, αντί να επικεντρώνεται στον στόχο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά ανεπαρκή φωτεινή απόδοση, καθώς περίπου το 50% του φωτισμού που παράγεται, χάνεται πριν φτάσει στον στόχο του.
 •  Αυτή η έλλειψη φωτεινής επάρκειας ή φωτεινότητας, προκαλεί μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ παράγει φως μικρότερης έντασης από αυτήν της αρχικής πηγής εκπομπής του.
 •  Η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργία είναι γενικότερα επιβλαβής.


7. Η ΛΥΣΗ

Η ATOM ENERGY ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΑΣ

 •  Μείωση έως και 93% της ηλεκτρικής κατανάλωσης, που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των πάγιων εξόδων της συνεργαζόμενης εταιρείας.
 •  Τα προϊόντα της ATOM ENERGY έχουν ένα προσδόκιμο ζωής 30000-100000 ωρών, ανάλογα με τον τύπο λαμπτήρα της παραγγελίας σας. Αυτό είναι περίπου 20 φορές παραπάνω από τα συμβατικά συστήματα φωτισμού.
 •  Αυτό από μόνο του μειώνει σημαντικά τα έξοδα συντήρησης και αντικατάστασης της εταιρείας.
 •  Τα φώτα της ATOM ENERGY είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με μειωμένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα έως και 98%.
 •  Η συνεργαζόμενη εταιρεία αποκτά υψηλής ποιότητας οικονομικό φωτισμό, που δεν είναι απλά καθαρός και υγιής σε κλίμακα 5000 kelvin, αλλά και φιλικός προς το περιβάλλον.
 •  Αποτελέσματα: βελτιωμένες εργασιακές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες, καθώς και μεγαλύτερες ευκαιρίες για επένδυση του κεφαλαίου.


Η ATOM ENERGY έχει συνδυάσει την περιβαλλοντολογική ευσυνειδησία με την δυνατότητα επίτευξης οικονομίας, παρέχοντας την καλύτερη λύση στην αγορά. Η ATOM ENERGY είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει όλους όσους διατίθενται να κάνουν ένα βήμα προς το μέλλον, αλλά δεν επιθυμούν να δεσμεύσουν το δικό τους κεφάλαιο.

Οι πελάτες/συνεργάτες έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν της νέας τεχνολογίας LED, χωρίς την επιπρόσθετη επιβάρυνση λειτουργικών εξόδων.

8. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Προγραμματισμός συνάντησης με τους υπεύθυνους της ATOM ENERGY οι οποίοι αναμένουν να σας εξυπηρετήσουν, για τη διεξοδική καταγραφή των αναγκών σας σε φωτισμό.
2. Βάσει αυτής της καταγραφής και κατόπιν προσαρμογής της στις επιμέρους ανάγκες της εταιρείας σας, η ATOM ENERGY θα συνεκτιμήσει την πρόταση μαζί σας.
3. Εκκίνηση του δικού σας προσαρμοσμένου χρηματοδοτικού προγράμματος της ATOM ENERGY

9. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ATOM ENERGY ιδρύθηκε το 1997 από μία ομάδα μηχανικών και ειδικών στην οικονομία με εξαιρετική επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση και εκτεταμένη εμπειρία στην εγκαθίδρυση εταιρειών, αναφορικά με μια ποικιλία τομέων, χωρών και αγορών.

Οι αρχές της ATOM ENERGY έχουν εδραιώσει μία μακρά πελατειακή λίστα, στην οποία περιλαμβάνονται πολυάριθμοι οργανισμοί, τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, επεκτείνοντας τη λειτουργία της σχεδόν σε κάθε οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

10. ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ

Η ομάδα δυναμικού της ATOM ENERGY έχει ένα εξαιρετικό ποσοστό ικανοποιημένων πελατών, βασιζόμενη στις παρακάτω αρχές:

 •  Καλύτερη δυνατή ποιότητα και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ειδικά επιλεγμένα για τον καταναλωτή.
 •  Δείκτης υψηλής ποιότητας / εξοικονόμησης προϊόντος.
 •  Υψηλή περιβαλλοντολογική αφύπνιση.
 •  Βαθιά γνώση των προϊόντων.
 •  Άριστη και διαρκής υποστήριξη, πριν και μετά.
 •  Πάντα ενημερωμένες λύσεις άριστης ποιότητας, επικεντρωμένες πάντα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.

  Κατανόηση και σεβασμός προς την συνεργαζόμενη επιχείρηση