Στην ATOM ENERGY διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όχι μόνο στο φωτισμό αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ενεργειακής εξοικονόμησης και αξιοποίησης.

Σε έναν κόσμο όπου οι απαιτήσεις ενέργειας αυξάνονται εκθετικά, έχουμε την υποχρέωση να προάγουμε τις έννοιες εξοικονόμηση και αξιοποίηση. Η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια «βήματα» προόδου στον τομέα της ενέργειας, βήματα τα οποία οδηγούν στη λεγόμενη «πράσινη» ανάπτυξη.

Τα φωτοβολταϊκά, η μετατροπή δηλαδή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό, ανήκουν στην κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη αυτή.

-       Τι είναι Φωτοβολταϊκό Σύστημα;

Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) είναι μία γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία. Ένα Φ/Β σύστημα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας οικείας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας ή να αποτελέσει ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού για τροφοδοσία του ίδιου του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες, ένα Φ/Β σύστημα μπορεί να είναι διασυνδεδεμένο, αυτόνομο ή μεικτό.

 •   Διασυνδεδεμένο: Η ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται άμεσα για κατανάλωση ή για πώληση στον πάροχο του ηλεκτρικού δικτύου (ΔΕΗ).
 •   Αυτόνομο: Η ενέργεια που παράγεται συλλέγεται σε σύστημα αποθήκευσης (μπαταρίες) για αξιοποίησή της σε οποιαδήποτε στιγμή.
 •   Μεικτό: Συνδυασμός των δύο παραπάνω συστημάτων.

-       Τι χρειάζεται ένα Φ/Β Σύστημα;

Μια Φ/Β γεννήτρια (πάνελ) δεν αποτελεί από μόνη της Φ/Β σύστημα. Όπως ένας οργανισμός, έτσι και σε ένα Φ/Β σύστημα απαιτούνται πολλά όργανα για τη σωστή λειτουργία του.

Ανάλογα πάντα με τις ανάγκες ενέργειας, την τοποθεσίας της εγκατάστασης και την οικονομική ευχέρεια, τα όργανα αυτά διαφέρουν ως προς τις δυνατότητές και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά η λειτουργία τους παραμένει η ίδια.

 •   Φωτοβολταϊκή γεννήτρια με μηχανική υποστήριξη και πιθανόν ένα σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.
 •   Μπαταρίες (υποσύστημα αποθήκευσης) - πλέον δεν χρησιμοποιούνται, εκτός από απομακρυσμένες εγκαταστάσεις όπως είναι π.χ. οι Φάροι, διαφορετικά η σύνδεση του πάνελ γίνεται απευθείας με το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ.
 •   Αντιστροφέας: Σύστημα το οποίο μετατρέπει το παραγόμενο (συνεχές) ηλεκτρικό ρεύμα σε ρεύμα συμβατό με τις συσκευές κατανάλωσης (εναλλασσόμενο/δίκτυο).
 •   Εφεδρική γεννήτρια: Η επιλογή του πώς και ποια από αυτά τα στοιχεία ολοκληρώνονται μέσα στο σύστημα εξαρτάται από ποικίλες εκτιμήσεις.
 •   Ηλεκτρολογικό Υλικό: Καλώδια, ηλεκτρολογικός πίνακας, ασφάλειες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για τη διασύνδεση του συστήματος.

-       Που μπορεί να εγκατασταθεί ένα Φ/Β Σύστημα;

Βασικό κριτήριο για την εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος είναι η έκθεση στον ήλιο, ως προς την κλίση και τη διάρκειά της. Αν υπάρχουν οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, τότε οι Φ/Β γεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν σε:

 •   Στέγη ή ταράτσα κτιρίου
 •   Κήπος ή αυλή
 •   Κενό οικόπεδο (για πιο μεγάλα συστήματα)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ειδική μελέτη για την καταλληλότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να σας παρέχει ενεργειακές λύσεις και λύσεις αυτοματισμού για κάθε περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά: tech@atomenergy.gr