Στην ATOM ENERGY παρέχουμε εξειδικευμένες προτάσεις φωτισμού για κάθε απαιτητική εφαρμογή.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας με πολυετή πείρα στον τομέα των φωτοτεχνικών μελετών μπορούν να παρέχουν κατάλληλες λύσεις φωτισμού ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του χώρου και τις προτιμήσεις του πελάτη.

Αναμφίβολα η εμπειρία αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμούμε τις ανάγκες και να παρέχουμε λύση φωτισμού, από την πρώτη επαφή. Προκειμένου όμως να είμαστε απόλυτα ακριβείς στον καταλληλότερο τύπο και ποσότητα φωτιστικών που απαιτούνται, άρα και στο τελικό κόστος, είναι σημαντικό να γίνει αναλυτική μελέτη φωτισμού.

Δεδομένου ότι ο φωτισμός ενός χώρου, εσωτερικού ή εξωτερικού, είναι ένα ζήτημα με πολλές συνιστώσες, η βέλτιστη λύση πρέπει να βρίσκει τη χρυσή τομή μεταξύ επαρκούς φωτισμού και χαμηλού οικονομικού κόστους επένδυσης και λειτουργίας.

Στοιχεία όπως το είδος και η γεωμετρία του χώρου, τα υλικά και οι χρωματισμοί των επιφανειών, η χρήση του χώρου, τα στερεά αντικείμενα και πολλά άλλα δεδομένα καταχωρούνται και επεξεργάζονται έτσι ώστε να εξάγουμε τις ανάγκες φωτισμού και να γίνει η επιλογή των καταλληλότερων φωτιστικών σωμάτων.

Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε περιλαμβάνει όχι μόνο την επάρκεια του φωτισμού ως προς την έντασή του αλλά και ως προς την αισθητική του. Οι ακριβείς θέσεις, οι γωνίες φωτισμού και η απόχρωσή του παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα.

Οι τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις μπορούν να αποδώσουν όλες τις οπτικές γωνίες του χώρου για την καλύτερη κατανόηση του έργου, τον εντοπισμό ατελειών ή ακόμα και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων φωτισμού.

Οι μελέτες φωτισμού διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα φωτισμού και τους νόμους της φωτοτεχνίας που διέπουν κάθε ξεχωριστή κατηγορία χώρου και απαιτούν αρκετές ώρες εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα μπορεί να αποδώσει και αντίστοιχες λύσεις φωτισμού, προσιτές προς τον πελάτη.

Παράδειγμα Μελέτης Φωτισμού

Στόχος μας στην ATOM ENERGY είναι η δημιουργία ενός δικτύου πελατών και συνεργατών, οι οποίοι μπορούν να βασιστούν στην τεχνογνωσία μας και να λάβουν προτάσεις φωτισμού που ταιριάζουν στα μέτρα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα: tech@atomenergy.gr