Στην ATOM ENERGY θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε δίπλα σε έμπειρους μηχανικούς, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Στόχος μας, η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών με δυναμικότητα, ομαδικό πνεύμα και νέες ιδέες.

Στελέχη πωλήσεων LED προϊόντων
Καλλιθέα

ΣΤΕΛΕΧΗ με τα παρακάτω προσόντα: Εμπειρία και προϋπηρεσία σε Β2Β και Β2C πωλήσεις. Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, σουίτα γραφείου Microsoft Office. Προτεραιότητα σε πωλητές LED προϊόντων 216/9001244, info@atomenergy.gr

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Καλλιθέα

ΣΤΕΛΕΧΗ με τα παρακάτω προσόντα: Απόφοιτοι Πολυτεχνείου με κατεύθυνση Φωτοτεχνίας. Απόφοιτοι ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες με προϋπηρεσία και εμπειρία σε εγκαταστάσεις κυκλωμάτων φωτισμού. Απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών σχολών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Φωτισμό. Η γνώση RELUX αποτελεί προτεραιότητα. Παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης, εξέλιξης και σταδιοδρομίας 216/9001244, info@atomenergy.gr