Ταινίες 24V

Εύκαμπες ταινίες LED με τάση λειτουργίας 24V.
Απαιτείται η χρήση τροφοδοτικού.

Ταινίες 24V Υπάρχει 1 προϊόν