Ταινίες 12V

Εύκαμπτες ταινίες LED με τάση λειτουργίας 12V.
Απαιτείται η χρήση τροφοδοτικού.

Ταινίες 12V Υπάρχουν 4 προϊόντα